Rhythem – my search for it

Rytmi – haasteessa oli tarkoitus löytää rytmiä valokuva kohteista. Ohessa minun rytmini, on jazzia, marssimusiikkia sekä hip hoppia…

Rhythm – the challenge was to find a rhythm in the photography subjects.. Here is my visual rhythms, , the jazz, marching music, and hip hop .

SONY DSC

Minun yhteys maailmaan vahvistuu aaltojen rytmistä  ( pienistä laineista tai aallokosta)

… Onnellisuudessa  ei ole kyse intensiteetistä vaan tasapainosta ja järjestyksen ja rytmin ja harmonian välillä.

My connection to the earth is reinforced through the rhythm of the waves, (small waves or the surf)

  Happiness is not a matter of intensity but of balance and order and rhythm and harmony.