Split-Second Story – Killing time

Challenge is to

Split-Second Story

time – killing time .Click the photo to enlarge it.

Mine are about killing time… I saw lots of people sitting in front of their houses at Santa Maria , Sal Island in Cape Verde, watching people pass by  – killing time.

 More at: Valokuvatorstai and Daily post

16 thoughts on “Split-Second Story – Killing time

  1. Aina kiinnostavaa nähdä kuvissa ihmisiä. Asennoista näkee kiireettömyyden, mutta ympäristöstä ymmärtää, ettei se välttämättä ole itse valittua.

  2. Ajankulku on erilaista eri kulttuureissa. Köyhyys ja työttömuus tietysti luo liikaa aikaa, mitä täytyy tappaa jollakin tavalla. Ihmisten tarkkailu on aikaa kivasti kuluttava harrastus.

Comments are closed.